Actualité

Parc de recyclage Kundel

​Avis à la population - Kundel: Mesures spéciales Covid ​


🇱🇺Aktuell Informatiounen iwwert de Recyclingpark Kundel

De Weekend huet de Kundel erëm op.
Mat den neie Mesuren, ginn déi vum Kundel och erëm méi strikt. Virun allem dierfen elo erëm nëmmen nach 4 Gefierer mat jeeweils maximal 2 Persoune gläichzäiteg um Site sinn. ​Weiderhin muss een d'Mesure - Maskeflicht an Sécherheetsofstand - anhalen. 
Et gëllt d'Uweisungen vum Personal strikt ze befollegen.​

🇫🇷 Informations actuelles sur le fonctionnement du parc de recyclage Kundel
Le parc de recyclage est ouvert ce week-end.
Merci de respecter les consignes spéciales Covid: 
un maximum de 4 véhicules est autorisé sur le site • maximum 2 personnes par voiture • port du masque obligatoire • distance de sécurité de 2 mètres
Veuillez suivre les directives du personnel.