Agenda

mars 2017
   
Catégorie:
2 mars
Exposition
Bicherbus 2017 Meechtem 14:30-14:45 Wormer 14:55 - 15:20
4 mars
Bal Dansant
Fuesparty-Koeppchen op der Kopp
5 mars
Fête Populaire
Borregbrennen-
12 mars
Concert
Concert spirituel -Kërrech Wormer -
Basar
Bazar am Schliikebau
14 mars
Konferenz "Miseler an Amerika" Kulturhistoriker Bodo Bost - Ehnen Centre Mosellan - 19:30 hres
18 mars
Fréijoarsbotz organiséiert vum Vulleschutz mat der Gemeen Wormer-Rendez-vous: 08:30 virun der Gemeen Wormer
23 mars
Exposition
Bicherbus 2017 Meechtem 14:30-14:45 Wormer 14:55 - 15:20
25 mars
Concert
Gala Concert vun der Harmonie Wormer
macommune.lu
Klimapakt_logo.png Solarkataster
© Administration Communale de Wormeldange